Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Informacje o jednostce


Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
  • realizacja innych zadań statutowych szkoły
  • przeprowadzanie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • organizacja egzaminów maturalnych
  • organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie.

Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2024-05-07 13:08:27
Data utworzenia: 2013-10-08 15:21:32

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
4 2024-05-07 13:08:27 Modyfikacja Administrator BIP
3 2022-09-29 15:24:47 Modyfikacja Administrator
2 2013-10-08 15:21:32 Dodane pzsledziny