Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Informacje o jednostce


Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
  • realizacja innych zadań statutowych szkoły
  • przeprowadzanie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • organizacja egzaminów maturalnych
  • organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie.

Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: -0001-11-30 00:00:00
Data utworzenia: 2013-10-08 15:21:32

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2013-10-08 15:21:32 Dodane pzsledziny
1 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Administrator BIP