Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Majątek trwały


Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas określony nieruchomością gruntową położoną w Lędzinach
przy ul. Pokoju 4 o powierzchni 1.3576 ha. Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 1504/47,zapisane w księdze wieczystej KW 27264. Na nieruchomości znajduje się budynek trzykondygnacyjny murowany, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 7.563,71 m2 ,3 m2 i kubaturze 29.682,17 m3. W majątku szkoły znajduje się także boisko „Orlik” wraz z zapleczem.

Wartość majątku trwałego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach na dzień 31.12.2011r. wynosi: 2 923 280,31 zł.

Autor zmiany: pzsledziny
Data zmiany: 2013-10-08 15:21:35

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2013-10-08 15:21:35 Dodane pzsledziny