Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Rejestry, ewidencje, archiwa


Szkoła prowadzi:

 • ewidencję uczniów i słuchaczy
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych i ich duplikatów
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • księgę kontroli zewnętrznej
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi inwentarzowe
 • księgę kontroli sanitarnych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych i remontów
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • szkolną składnicę akt

Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: -0001-11-30 00:00:00
Data utworzenia: 2013-10-08 15:21:44

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2013-10-08 15:21:44 Dodane pzsledziny
1 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Administrator BIP