Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Załatwianie spraw


SEKRETARIAT SZKOŁY

Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat szkoły.

Sekretariat mieści się w pokoju nr 2. Sprawy załatwiane są :

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,

Informacji udzielają: Danuta Janota, Justyna Urbańczyk.

Sposób załatwiania spraw:

Kontakt: osobisty, telefoniczny: (32) 216 73 22, fax: (32) 216 62 41, listowny na wyżej podany adres szkoły lub
e-mail: sekretariat_pzs@op.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Gabinet dyrektora szkoły znajduje się w pokoju 2a (wejście przez sekretariat szkoły)

Godziny pracy dyrektora:
mgr Piotr Oćwieja
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Przyjmowanie stron przez dyrektora szkoły:
poniedziałek 14.00 – 15.00
w wyznaczone dni szkolnych konsultacji, wywiadówek i zebrań z rodzicami: 16.00 – 18.00
w innym terminie (po wcześniejszym umówieniu się)

Sposób załatwiania spraw:

Kontakt: osobisty, telefoniczny: (32) 216 73 22 (łączy sekretariat), listowny na wyżej podany adres szkoły lub
e-mail: sekretariat_pzs@op.pl

WICEDYREKTORZY SZKOŁY


Gabinet wicedyrektorów szkoły znajduje się w pokoju nr 5

Godziny pracy wicedyrektorów szkoły:

mgr M. Labus:
Poniedziałek  - piątek : 8.30 - 16.30

mgr E. Czekaj:
Poniedziałek - piątek: 8.30 – 16.30 Informacje nieudostępnione w Biuletynie:

W celu uzyskania informacji nieudostępnionych w Biuletynie należy zwrócić się bezpośrednio do sekretariatu szkoły.


Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2024-05-07 13:08:20
Data utworzenia: 2015-11-12 15:09:06

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
4 2024-05-07 13:08:20 Modyfikacja Administrator BIP
3 2018-09-14 10:56:30 Modyfikacja pzsledziny
2 2015-11-12 15:09:06 Dodane pzsledziny